Go to Top

Nytt LRS seminar


20. - 21. november inviterer FORF til seminar for de frivilliges representanter til lokal redningssentral.

Frivilliges representant til Lokal Redningssentral
- Hvordan styrke frivillige ressurser lokalt?

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) ønsker å bidra til å øke kompetansen blant de som ivaretar rollen som frivilliges representant til lokal redningssentral (LRS). Vi inviterer derfor til et helt nytt seminar helgen 20. - 21. november. Seminaret finner sted i forbindelse med FORF sitt årlige seminar.

Seminaret er for de frivilliges representant til de lokale redningssentralene. FORF vil dekke kostnadene til reise og opphold for hovedrepresentantene til LRS. Vararepresentanter er også velkomne, men må dekke kostnader til overnatting og reise selv, eller gjennom egen organisasjon.

Følgende vil være hovedinnhold i programmet:

 • Instruks for frivilliges representant til LRS
  Presentasjon og tilbakemeldinger
 • Øvelse Tyr og de frivilliges representant
 • LRS undersøkelsen
  Presentasjon og veien videre
 • Deltagelse på stabskurs ved PHS
  Kostnadsdekning og erfaringer
 • Erfaringer fra rådgiverfunksjonen
  Hvordan bruker politiet representantene
 • Hvordan styrke de frivillige redningsressursene
  Innledning og debatt

Praktisk informasjon:
Tid: Lørdag 20. november kl. 15.00 til søndag 21. november kl. 13.00.
Sted: Oslo sentrum
Overnatting og reise: Deltagerne eller deltagernes organisasjon ordner selv med overnatting og reise. Dette refunderes av FORF i etterkant. Dersom det er spesielle utfordringer kan FORF være behjelpelige med å løse dette.
Påmelding: Til sekretariatet i FORF på e-post; [email protected], innen 10. november.
Spørsmål: Kan rettes til sekretariatet i FORF på e-post: [email protected], eller telefon 93459282.

Invitasjonen finner du også som pdf her .