Om oss

Formålet til FORF er å være et interesseforum for de frivillige organisasjonene som er engasjert i den norske redningstjeneste. 

FORF jobber for formålet ved å:  

  • Samle og fremme medlemsorganisasjonenes synspunkter og behov overfor myndigheter og interesseparter  
  • Fremme medlemsorganisasjonenes redningsfaglige kompetanse og arbeide for faglig utvikling i redningstjenesten 
  • Arbeide for et godt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene og redningsfaglige myndigheter. 
  • Synliggjøre de frivillige organisasjonenes rolle, kompetanse og bidrag i den norske redningstjeneste nasjonalt og lokalt 
  • Arbeide for å utvikle rammevilkårene til medlemsorganisasjonene 
Hjem