dsc_3048
Bilde av alle som deltok under øvelsen - Foto tatt av Barents Watch

Felles aksjonsstøtte verktøy - Stor øvelse i Stavanger 22.05.24

Vellykket øvelse i test av Felles aksjonsstøtte verktøy!

Tid for øvelsen: Onsdag 22.05.24 i tidsrommet kl 1200-2100

Sted for øvelsen: Sør-vest Politidistrikt – Viste i Randaberg kommune.

FORF administrasjonen deltok under øvelsen med fagkoordinator Gjermund Stokkli som observatør.

Innledning og «bakteppe» for øvelsen:

Hovedredningssentralen har delegert oppdraget med å utvikle løsningen til Barents Watch, som er en avdeling i Kystverket.

Det er etablert en bredt sammensatt operativ ekspertgruppe som kommer med faglige innspill og vurderer den helhetlige løsningen kontinuerlig i utviklingsløpet. Gruppen består av representanter fra Politiet, Politihøgskolen, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp Sanitet, Norske Redningshunder, Norsk Radio Relee Liga og Speidernes Beredskapsgrupper, samt Barents Watch som løsningsanavarlig og Hovedredningssentralen som eier og bruker av løsningen.

Prosjektleder er Hovedredningssentralen.

De frivillige organisasjonene, sammen med politi og under ledelse av Hovedredningssentralen arbeidet med utvikling av dette nye aksjonsstøtte verktøyet i to år. Sør-Vest politidistrikt er utpekt som pilot og over 600 mannskap i de frivillige organisasjonene og politiet har fått opplæring i systemet. Denne øvelsen er den største brukertesten så langt. 

Planlegging av øvelsen

Det virket som Øvingsledelsen hadde planlagt godt, velegnede lokaler til ILKO og store TV skjermer for at vi observatørene kunne følge med.

Case: Savnet dement mann, 54 år gammel.

Gjennomføringen

God start med utkall av mannskaper, ca 170 stk fra alle FORF org og politi. De kom raskt til stede og søk ble iverksatt fortløpende som mannskapene ankom. IL KO raskt satt etter at HRS hadde opprettet SAR. God samhandling mellom alle aktører.  Det felles aksjons støtte verktøyet fungerte godt, selv med ca 170 søkemannskaper, mange søketeiger og mye info på kort tid som skulle legges inn i systemet.

Læringspunkter/evaluering etter øvelsen.

Noen små tekniske utfordringer som utviklerne i arbeidsgruppa fikk med seg underveis, som helt sikkert vil bli rettet opp. Totalt sett fungerte dataverktøyet godt gjennom hele øvelsen.

Opplæring av mannskap i forkant ble evaluert,og dette ser ut til å ha vært gjort på en god måte. 

Noe arbeid gjenstår i POD med tanke på personsikkerhet og avtaler som må landes på tvers av etatene/ organisasjonene før aksjonsstøtteverktøyet rulles ut til hele landet.