CroppedImage

Norsk Folkehjelp Sanitet (NFS)

Norsk Folkehjelp er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon. Vi har ca 100 lokallag over hele Norge, og jobber i mer enn 35 land.

Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vårt mål er å bedre folks levekår og bidra til et demokratisk, rettferdig og trygt samfunn. 

I Norge jobber Norsk Folkehjelp på to områder: Førstehjelp og redningstjeneste, i tillegg til flykning- og inkluderingsarbeid.

Norsk Folkehjelp Sanitet (NFS) er en del av organisasjonen Norsk Folkehjelp. NFS er en viktig aktør i den norske redningstjenesten med 2000 frivillige i beredskap for samfunnet. NFS bistår det offentlige med søk etter savnede personer til alle døgnets tider 365 dager i året. NFS bidrar også med utstrakt opplæringsvirksomhet innen førstehjelp, og bistår med sanitets-tjenester til en rekke aktører i Norge.

I 2021 deltok NFS i over 400 søk- og redningsaksjoner.

NFS har lokallag over hele landet som er organisert etter lokale behov. Noen lokallag har spesialisert seg på søk- og redningsoppdrag eller vinter- og skredberedskap, mens andre jobber mest med førstehjelpstjenester på ulike arrangementer eller førstehjelpsopplæring. NFS er en av de største aktørene innen førstehjelpstjenester på idrettsstevner, konserter og andrearrangementer over hele landet, og sørger for beredskapen på blant annet Norway Cup og Oslo Maraton.

Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom er en undergren til Norsk Folkehjelp Sanitet for alle mellom 13 og 20 år. Sanitetsungdom har fokus på praktisk kunnskap innen førstehjelp og søk og redning, samt å være en god sosial arena for ungdom over hele landet.