CroppedImage
Siri Lill Mannes vil lede konferansen

Redningskonferansen 2023

Redningskonferansen på Gardermoen inviterer til faglig påfyll, inspirasjon og sosialt samvær 6. september 2023!

Redningskonferansen, det ledende arrangementet for redningstjenesten, er tilbake og inviterer bransjeaktører til å delta på årets konferanse den 6. september 2023 på Thon Hotel Oslo Airport. Med et spennende program og mulighet til å knytte bånd med gamle og nye kollegaer, har konferansen som mål å inspirere og engasjere deltakerne for videre arbeid innen redningstjenesten.

Konferansen er en fin mulighet for aktører innen redningstjenesten til å komme sammen og diskutere faglige spørsmål, utveksle ideer og erfaringer, og bli inspirert. Det tverrfaglige samarbeidet på tvers av nivåer og profesjoner et viktig element når konferanseprogrammet er satt sammen.

Fullstendig program og påmelding: www.redningskonferansen.no

Blir du med allerede kvelden før?

Mange har gitt uttrykk for at de ønsker mer tid til den uformelle praten. Vi lager derfor et treff kvelden før, der de som vil kan tjuvstarte på konferansen allerede tirsdag 5. september.

Da inviterer vi til middag kl. 18.00, og følger opp med et spennende foredrag med Audun Hetland, skredforsker og eventyrer – og anledning til å treffe bransjekollegaer i en uformell setting. NB: Påmelding til dette skjer gjennom den ordinære lenken til påmelding for konferansen.

Fantastisk og farlig: Hvorfor er det så vanskelig å ta beslutninger i skredterreng?

Den 5. september snakker Audun Hetland om at det er vanskelig å ta beslutninger i skredterreng. Det er lett å få for stor tillit til egne evner i et miljø med lite tilbakemelding og hvor vi ikke opplever faren. Forskerne i CARE studerer beslutningstaking i skredterreng med mål om å tilrettelegge for at folk kan komme levende hjem fra fjellet. I dette foredraget snakker Audun om hvorfor det er så vanskelig og hva vi kan gjøre med det. Kan vi lære noe fra skredforskningen som har påvirkning på hvordan vi tar beslutninger i andre miljø?

Variert hovedprogram onsdag 6. september

Hovedprogrammet går på dagtid onsdag 6. september. Der får du sterke historier, dagsaktuelle foredrag og engasjerende debatter. Vi har invitert fagpersoner fra fjern og nær til å dele sin kunnskap og erfaringer med oss denne dagen.

  • Nødetatene og redningstjenesten ser en økning i hendelser som involverer personer med økt selvmordsrisiko. Hvordan skal vi håndtere dette i fremtiden? Fredrik Walby fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging forklarer mer om bakgrunnen for tendensene vi ser. Hvem er denne gruppen mennesker og hvordan kan redningstjenesten best ruste seg for å møte økningen?
  • Visste du at SAR-rapportene du er med på å skrive nå legges nå inn i en stor internasjonal database som potensielt bidrar til å redde liv verden over? Robert Koester er kanskje den personen på jorda som vet mest om hvordan vi kan finne folk som er savna. Han er mannen bak «Lost Person Behaviour» og statistikkgrunnlaget som ligger til grunn for hvordan vi jobber med søk etter savnede personer i Norge. Nå brukes norske data for å gi enda bedre statistikk – og Koester kommer til Redningskonferansen for å fortelle om sitt arbeide.
  • Vi stuper med hodet først inn i det grønne skiftet. Men er vi bevisste på konsekvensene av grønn skipstrafikk for redningstjenesten? Vi tar debatten om risikoen som kan ligge i nye energibærere til sjøs.
  • Hva karakteriserer samvirke som arbeidsform i redningstjeneste og beredskapsarbeid i Norge, og hvilke trusler står denne arbeidsformen overfor i dag? Vi får besøk av Tora Aasland som nylig leverte sin doktorgrad om dette temaet.
  • Felles utdanning i samvirkeledelse – hva får det å bety for redningstjenesten? Vi snakker med noen av dem som har vært gjennom utdanningen.

I tillegg får vi høre erfaringer fra konkrete hendelser, vi får live demonstrasjon av det nye felles digitale aksjonsstøtteverktøyet og den danske forskeren, brannmann og innsatsleder Mikkel Bøhm lærer oss om hvorfor det er lurt å lære av hverdagshendelsene og ikke bare de store skjellsettende hendelsene.

Les mer om programmet på konferansesida.

Meld deg på nå!

Med plass til ca. 300 deltakere er det viktig å melde seg på tidlig for å sikre en plass. Påmelding skjer her:

Her kan du melde deg på Redningskonferansen