2innsatsleder-politi-gir-brief-til-frivillige-pa-hjerkinn

Frivillig redningstjeneste

"Hver dag er det vanlige folk som utfører livreddende førstehjelp og som redder folk til sjøs, på land og i fjellet. Når det gjelder søk etter savnet person, redning av personer fra terrenget og innsats i snøskred, er frivillige den primære ressursen samfunnet vårt kan spille på". 

De frivillige organisasjonene er bærebjelken i redningstjenesten, og den eneste store nasjonale ressursen som har evne og kapasitet til å fungere under nær sagt alle værforhold, på land, i lufta og på sjø.

Den norske redningstjenesten er tuftet på en lang tradisjon med at naboer stiller opp for hverandre hvis noe skjer. Denne tradisjonen forvaltes i dag i stor grad av de frivillige organisasjonene som til sammen representerer 10 000 mannskaper over hele landet. Disse mannskapene er trent i alt fra førstehjelp, redning på sjø og i elv, snøskred, hundeførere, grotteredning, dykkere, piloter og kommunikasjon ved sambandsbrudd. 

FORF sine medlemsorganisasjoner er karakterisert ved at

 • de består av mennesker som har gjennomført en lang og ressurskrevende opplæring, og som i de fleste tilfeller uten å nøle rykker ut når alarmen går - dag som natt. 
 • de består av mennesker som selv har en ordinær jobb som skal passes og familie som skal ivaretas. 
 • de frivillige gjør mye mer enn å være med i større redningsoperasjoner og serviceoppdrag i påskefjellet
 • de frivillige blir involvert i stadig flere redningsoperasjoner
 • redningsoperasjonene blir stadig mer komplekse, og de stiller økte krav til oppdatert og tilgjengelig teknologi 
 • de er organisert i åtte selvstendige organisasjoner som
  • utvikler redningsfaglig kompetanse 
  • rekrutterer nye mannskaper 
  • motiverer og beholder mannskaper
  • bruker mye tid og ressurser på å gjøre de frivillige mannskapene gode til å redde sine naboer