Go to Top

Sterke sider

De frivillige ressursene i redningstjenesten har mange sterke sider som bidrar til å gjøre tjenesten robust og egnet for innsats når det er påkrevd.

Sterke sider:

  • Alle ressurser har tilpasset redningsfaglig opplæring og gode etablerte systemer for kvalitet og beredskapsplanlegging.
  • Beredskapen er basert på frivillig innsats. Dette gir en tjeneste med stor verdi både i forhold til samfunnsøkonomiske forhold, menneskelige aspekter, samt motivasjon og innsatsvilje hos mannskapene.
  • De frivillige organisasjonene i redningstjenesten har personell som er genuint opptatt av fagutvikling. Derfor jobber de frivillige aktivt med å hente inn impulser fra internasjonale miljøer og utvikle egen faglitteratur og ny kunnskap, slik at man alltid kan arbeide etter beste praksis.
  • I tillegg til redningsaksjoner jobber de frivillige i redningstjenesten også med forebygging og opplæring av befolkningen på viktige områder, slik som sikkerhetstenkning og førstehjelp.
  • Tjenesten er forankret i lokalsamfunnene, dette medfører at ressursene er svært godt kjent i de områdene der redningsoppdragene finner sted.
  • En lokal forankring gjør også at ressursene ikke er avhengig av flyvær eller åpne veier for å kunne yte innsats.
  • De frivillige organisasjonene i redningstjenesten er den eneste store nasjonale ressursen som har evne og kapasitet til å fungere under nær sagt alle værforhold.