Go to Top

NLFs Flytjeneste

Beredskap

NLFs Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportforbund (tidligere Norsk Aero Klubb). Flyene som benyttes er vanlige småfly med fire seter. Det bedrives to hovedaktiviteter, søk- og redningstjeneste og skogbrannvakt. 

Ressurser i redningstjenesten
De 17 lokale korpsene som utgjør søk- og redningstjenesten er fordelt over hele landet opp til og med Tromsø i nord. Dette betyr at et småfly kan være i søk over det aller meste av landet innen 45 minutter etter avgang. Flykorpsene har døgnkontinuerlig beredskap.

Utdanning
Den enkelte flyger i NLFs Flytjeneste bekoster selv sin egen utdannelse til flysertifikat. Dette betyr at den enkelte legger inn minst 90.000 kr. og et stort antall arbeidstimer for dette. I tillegg kreves det et visst erfaringsnivå, 200 flytimer, for å bli med i korpset, og minst 20 flytimer pr. år for å holde erfaringen oppdatert. Alt bekostes av flygeren selv.
NLFs Flytjeneste forestår, finansiert via vårt sentrale budsjett, utdannelse i bruk av GPS, radio, kamera og systemer som brukes i tjenesten. Videre arrangeres øvelser i praktisk søk fra fly og bruk av de nevnte systemene.

De største utfordringene
Hovedutfordringen ligger i å beholde motivasjonen blant flygerne til å yte over tid. Flere faktorer spiller inn her, men en følelse av ikke å bli brukt i hendelser der vi selv mener vi kunne bidratt positivt er nok den viktigste.
 


Les mer på: www.flytjenesten.net

 

  Tittel Lagt inn
FORF ressursark NAK Flytjeneste 2017 09.11.2017 20:20:31