Go to Top

Deltok på innsatslederkurs


Representant for FORF var med på politiets innsatslederkurs i uke 6.

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum inviteres til å delta på politiets innsatslederutdanning. Deltagerne kommer fra politidistrikt over hele Norge, og FORF informerer om alle sine medlemsorganisasjoner, og oppfordrer innsatslederne om å bli kjent med alle organisasjonene i deres politidistrikt.

Bærebjelken
Det var Jim Olav Hansen fra Norske Redningshunder som representerte FORF i forbindelse med dette kurset. – Det oppleves som svært nyttig å få presentere de frivillige organisasjonene i redningstjenesten i en slik sammenheng, forteller Hansen. – I tillegg til de innleggene jeg hadde fremhevet også representanten fra HRS at bærebjelken i landbasert redning er fundamentert på innsatsen fra de frivillige, avslutter han.

Oppfordret til aktiv bruk
Innsatslederne ble også anmodet om å bli kjent med de frivilliges representanter til LRS, og ble oppfordret til å bruke disse aktivt som rådgivere ved hendelser.