Go to Top

Rapport om LRS representasjon


Rapporten fra spørreundersøkelsen om frivilliges representasjon i LRS er nå ferdig.

Ordningen med en representant fra de frivillige redningsorganisasjonene til lokal redningssentral har eksistert i omkring seks år. Styret i FORF ønsket derfor å gjennomføre en evaluering av ordningen, for å se om det finnes muligheter for å styrke og optimalisere den. Arbeidet med denne undersøkelsen har gitt oss verdifull informasjon, og er utvilsomt et nyttig verktøy når FORF skal planlegge sitt videre arbeid.

Blant hovedfunnene som presenteres i rapporten finner vi at:

  • Representantene har mye erfaring
  • Det gjennomføres relativt få øvelser
  • Representantene brukes som rådgivere til LRS i relativt stor utstrekning
På bakgrunn av de funnene som har gjort har vi også foreslått en rekke tiltak. Blant annet foreslås det i rapporten at det:
  • Innføres et introduksjonskurs for nye representanter
  • Gjennomføres regelmessig seminar for representantene
  • Utarbeides en anbefaling for varsling og respons
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum vil fortsette arbeidet med å jobbe for en best mulig redningstjeneste der frivillige ressurser utgjør et sentralt element. Styret i FORF ønsker å rette en stor takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen. For at vi skal kunne utvikle en best mulig redningstjeneste er vi avhengig av engasjerte og dyktige frivillige.

Rapporten finner du i sin helhet under "om FORF/Last ned/FORF