Go to Top

Møtte justisdepartementet


Torsdag 4. februar var styret i FORF i møte med justisdepartementet.

Møte var det første av fire årlige møter som styret i FORF har med rednings- og beredskapsavdelingen i justisdepartementet.

På møtet tok FORF opp blant annet følgende saker:

 • Permisjon ved redningsaksjoner
  FORF ba om en oppmykning i punkt fire i rundskriv om refusjon ved redningsaksjoner.
 • Revisjon av rundskriv om refusjon
  FORF har gitt innspill til revisjonen som skal finne sted i 2010. Ba også om at refusjonsskjema GP1440 gjøres letter tilgjengelig enn i dag.
 • Brev til arbeidsgiver om permisjon
  FORF ba om at justisdepartementet utarbeider ny utgave av brev til arbeidsgiver om permisjon ved redningsaksjoner.
 • Snøscooteropplæring
  FORF gjorde departementet oppmerksom på at det per dags dato synes å være utfordringer i forhold til førerkortopplæring for snøscooter for de frivillige redningsorganisasjonene.
 • Frivillig ambulansetjeneste
  FORF varslet om at de frivillige ambulansene kan stå uten avtale fra 01.04.10. Informerte om at dette kan få store konsekvenser for blant annet henteoppdrag utenfor vei.
 • LRS representanter
  Spørsmål om dekning av utgifter for frivilliges representant til LRS. FORF bedt om å estimere beløp og legge dette inn i søknad om midler for 2010 slik at FORF kan dekke dette. Mer informasjon om dette vil komme etter hvert. Spørsmål kan rettes til sekretariatet