Go to Top

Justering av refusjonssatser


Styret i FORF møtte torsdag 3. desember rednings- og beredskapsavdelingen i justisdepartementet. Refusjonssatsene for redningsoppdrag skal justeres i 2010, og FORF ønsket å komme med innspill allerede nå.

- Det er viktig at de frivillige ressursene i redningstjenesten har god refusjonsordninger, som også er tilstrekkelig enkle å bruke, sier styreleder i FORF, Odd Kulø. FORF har tidligere fått gjennomslag for sitt ønske om regelmessig revisjon av refusjonssatsene. Det er bestemt at satsene skal justeres hvert tredje år, og i 2010 er det igjen tid for dette.

FORF har fått tilbakemeldinger fra medlemsorganisasjonene om både størrelsen på satsene og ikke minst i forhold til bruk av skjemaet og hvor lang tid det tar før refusjonen blir utbetalt. - Vi tar med oss disse innspillene når vi skal diskutere denne saken med Justisdepartementet, lover Kulø.

- Refusjonsordningen er med på å gjøre at de direkte kostnadene ved å delta i redningstjenesten på frivillig basis ikke blir for store, sier han. - Samtidig er det viktig at huske på at de frivillige fremdeles har store utgifter knyttet til blant annet opplæring og anskaffelse av materiell, noe som ikke dekkes av refusjonsordningen, avslutter han.

FORF kom blant annet med følgende innspill til departementet:
  • Alle satser må justeres minimum etter KPI
  • Noen saster bør justeres ytterligere ut over dette, det gjelder for eksempel kilometersatsen på kjøretøy
  • Begrensningen til to døgn for grunntakst på kjøretøy ønskes opphevet
  • Det ønskes en oppmykning i forhold til punkt fire i rundskrivet, vedrørende frikjøp av personell med særlig kompetanse
FORF tok også opp en rekke administrative forhold vedrørende refusjon. Dette gjelder blant annet:
  • Tilgjengelighet av skjema GP 1440
  • Beskrivelse av rutiner for utfylling
  • Det tar tidvis for lang tid før utbetaling av refusjon finner sted