Go to Top

Godt møte med Miljøverndepartementet


FORF møtte fredag 11. desember miljøverndepartementet for å diskutere ny lov om motorferdsel i utmark. - Et konstruktivt møte, sier styreleder Odd Kulø.

- Vi opplevde at vi fikk god forståelse for våre synspunkt på denne saken og håper at vi får en løsning vi kan leve med, forteller Odd. - Vi fikk presentert de utfordringene vi opplever at ligger i teksten til nytt lovforslag, og kommet med innspill til hvilke behov de frivillige i redningstjenesten har i forbindelse med motorferdsel i utmark, sier han.

Det er særlig formuleringen der det kun gis adgang til samvirkeøvelser som har opplevdes som en sterkt begrensende faktor. - Vi fikk god forståelse for at vi også må øve for å være kjent i områdene der vi skal operere, sier Odd. Dette har betydning for sikkerheten til letemannskapene, og dermed også til den eller de som er savnet eller forulykket.

FORF er positive til en innstramming i forhold til dagens regelverk, men frykter at det nye regelverket vil gjøre det svært vanskelig å få nødvendig trening for de frivillige ressursene i redningstjenesten.

For å være en ressurs i redningstjenesten har de frivillige organisasjonene behov for å kunne drive opplæring på enkeltmannsnivå i tilsvarende områder som der de opererer. På denne måten sikrer man at oppdragene blir løst på en sikker og kompetent måte. Det er også behov for å kunne gjennomføre kjentmannskjøring i de områdene der redningstjenesten skal være en ressurs. Dette er helt nødvendig - da frivillige redningsgrupper ofte rykker ut for å bistå mennesker når værforholdene er dårlige, noe som forutsetter at de må ha nødvendige kunnskap og vite hvilke traseer som er trygge.

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum har følgende synspunkt på saken:
  • De frivillige organisasjonene i redningstjenesten må ha en lovfestet hjemmel til å drive nødvendig opplæring og kjentmannskjøring i alle områder der man skal ha beredskap.
  • Denne kjøringen kan reguleres slik at det tas miljømessige og andre nødvendige hensyn.