Go to Top

FORF er 15 år


Under årets FORF seminar ble det markert at organisasjonen fyller 15 år. Leder Odd Kulø summerte opp erfaringer fra arbeid for alle organisasjonene i den frivillige redningstjenesten. – Vi opplever at det er behov for oss og at myndighetene er lydhør for våre behov, fortalte han.

Jubileumsmiddag

Under jubileumsmiddagen fredag kveld ble det lagt vekt på bakgrunnen for etableringen av FORF i 1994 og historien som ledet opp til etableringen. Flere tidligere ledere hadde møtt frem og bidro med gode historier fra redningstjeneste og redningspolitisk arbeid gjennom årene.

- FORF opplever i dag å ha godt innpass hos nasjonale myndigheter. Vi ser at det er mange utfordringer som ligger foran oss, men det er også mye vi har fått til, fortalte dagens leder Odd Kulø.

- Bare de siste årene har vi opplevd at kontakten med justisdepartementet har blitt styrket. Vi har en statsråd som følger oss tett og våre behov er grundig beskrevet i prosjektet WHAT IF som tegnet redningstjenestens utfordringer i et tjue-års perspektiv. Refusjonssatser og tilskudd er økt og vi har god framdrift både når det gjelder nødnett, forsikringer for mannskaper i innsats og øvelse og i generell kontakt, avslutter han.