Go to Top

Brev til arbeidsgivere


Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde anmoder i et brev rettet til arbeidsgiverne at de skal være imøtekommende ovenfor medarbeidere som er tilsluttet frivillige redningsorganisasjoner.

Det vil ha stor betydning dersom frivillige redningsmannskaper på forhånd vet om de kan få fri fra jobben for å delta i et eventuelt redningsoppdrag. Den norske beredskapen er helt avhengig av de frivillige, og jeg vil oppfordre arbeidsgiverne til å vise forståelse og gi ansatte fri når de kalles ut på oppdrag, sier samfunnssikkerhetsministeren.

De frivillige er mennesker som til daglig jobber med noe annet, og de må ta seg fri for å delta i et redningsoppdrag. De jobber alltid gratis, og bruker også i stor grad eget personlig utstyr i sin innsats. Denne dugnadsinnsatsen kommer alle i samfunnet til gode. Da er det viktig at vi legger til rette for at de får utført arbeidet raskt og effektivt, sier statsråden.

 

  Tittel Lagt inn
Brev til arbeidsgivere 2019 18.04.2019 17:27:58