Go to Top

1 million fra Gjensidigestiftelsen i Hordaland


Årets mest fantastiske og generøse julegave har FORF fått fra Gjensidigestiftelsen i Hordaland! 1 million kroner til engasjerte frivillige som stiller med sin tid for å trygge sitt lokalsamfunn hver eneste dag.

Vi er alle avhengig av de frivillige og den innsatsen de utøver for den norske redningstjenesten. Derfor er det avgjørende at en samarbeidspartner som Gjensidigestiftelsen ser og anerkjenner det viktige arbeidet våre frivillige utøver. Den generøsiteten og givergleden Gjensidigestiftelsen har vist FORF og våre frivillige viser hvilket samfunnsansvar de også tar.

Gjensidigestiftelsen Hordaland gjør det mulig for våre mannskaper å gjøre en god og sikker jobb under vanskelige forhold, mellom medlemsorganisasjonene og sammen med de andre samvikeaktørene i redningstjenesten.

En slik anerkjennelse og gave fra Gjensidigestiftelsen i Hordaland er en sann motivasjon og pådriver for at mannskapene fortsatt ønsker og er i stand til å utøve sine svært viktige oppgaver.

Tusen takk!