Go to Top

Velkommen til FORF seminar 2018


Vi ønsker alle frivillige og aktuelle samarbeidspartnere fra redningstjenesten velkommen til FORF seminar 2018!

Vi tar som alltid sikte på et godt redningsfaglig program hvor vi blant annet vil se tilbake på hendelser fra året som har gått og hvilke erfaringer vi har gjort oss. Mange gode ting har skjedd siden fjortårets seminar, ny redningshåndbok for redningstjenesten, refusjonssatsene er revider og vi har fått utvidet forsikringsordning bl.a. Retningslinjer for snøskred er under revisjon og vi har startet arbeidet med ny "What if" rapport. Det er også kommet nye retningslinjer for hypotermi og hvordan kan vi redde flere liv. Dette er bare noe av det vi har på programmet, blant mange andre relevante og spennede temaer. Deltajert program vil snart bli lagt ut.

Vi kan garantere et flott og spenstig program, i tillegg til at du får muligheten til å treffe gode kollegaer fra redningstjensten.

Seminaret starter lørdag 22 september 10.00 på Thon Hotel Oslo Airport og avsluttes med lunsj søndag 23 september. Redningskonferansen vil være de påfølgende dager 24 og 25 september, vi oppfordrer dere også til å delta på denne. 

Det inviteres til ledermøte 21 september kl.18.00. Det blir sendt ut egne invitajon til møte til organisasjonene. 

FORF dekker kost, losji og seminarprogram for redningsaktørene (lør.-søn.) 

Det er begrenset antall plasser! Påmeldingsfrist 10 august. 

Påmelding via vår nettside, gå inn her: https://www.forf.no/?_page=cal&_action=meldpa&_id=24

Ved eventuelle spørsmål, kan du ta kontakt med [email protected] eller telefon 913 82 132.

Velkommen!