Go to Top

Forenkling og justering av refusjonsordningen


Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum

FORF har i samarbeid med Hovedredningssentralen og Justis - og beredskapsdepartementet jobbet med å forenkling og oppjustering av satsene.

Etter at det nye refusjonsskrivet kom har FORF påpekt noen uklarheter og mangler ovenfor Justis og beredskapsdepartementet.
Departementet ser ikke behovet for å sende ut et revidert rundskriv nå, men de ønsker å gjøre noen presiseringer og har kommet med noen løsninger til revidert utgave kommer.

Ipkt 10.1 beskrives grunntakst for hundeekvipasje, men selve taksten er ikke angitt. Denne oppjusteres til kr. 200,-

I pkt 10.6 omtales satser for fartøy i Simrad-klassen eller tilsvarende. Her er det oppgitt ulik sats for Redningsselskapets båter som bemannes av frivillige og de øvrige frivillige fartøyene i samme klasse. Her skal satsen være lik for alle organisasjonene i den fartøyklassen. Sats er satt til kr. 3 850,-

Pkt 10.15 Varsling/innkalling. Problemstillingen kort beskrevet. Det ligger abonnementskostnader bak satsene fra UMS som gjør at prisen pr melding blir lav. Disse abonnementskostnadene tilfaller brukerne. TeleMeny opererer ikke med abonnementskostnader for meldinger som sendes ifm redningsaksjoner, men har lagt disse utgiftene inn i prisen pr melding. Dermed blir denne vesentlig høyere. Inntil de har funnet en løsning på dette, vil HRS dekke de faktiske kravene de mottar.

GP-1440 er nå oppdatert i henhold til nye satser og skjema finner du på FORF og Hovedredningssentralen sine hjemmesider.

Du finner mer om rundskriv, satser og GP-1440 skjema her: https://www.forf.no/?_id=95&Refusjon