Go to Top

Redningskonferansen sitt erfaringsseminar 2017


Skal du på FORF Seminar 2017 bør du benytte anledningen til å få med deg Redningskonferansen sitt erfaringsseminar fredag den 29 september, dagen før FORF seminaret! Spennede tema for oss frivillige i redningstjenesten.

Koordinering og kommunikasjon i en skredhendelse belyser mange utfordringer, som også er aktuelle under andre type hendelser. I skredhendelser blir mange utfordringer virkelig satt på «spissen». Skred hender ofte langt fra vei og gjør et godt og tett samarbeid mellom mange aktører nødvendig; profesjonelle, frivillige, statlige og private. Her vil det være mange erfaringer å ta med seg for alle aktører innen redningstjenesten.

Programmet oppsummert: 

Mulighetsstudien og øving for læring –
forutsetninger for individuell og kollektiv
kunnskapsdannelse i redningstjenesten
Geir Sverre Braut, leder av Mulighetsstudien
og forsker Universitetet i Stavanger

Generelt om skred
Albert Lunde, stipendiat UiS og
leder i Nord-Gudbrandsal alpine redningsgruppe

Skredet i Lyngen 16. mars

 • Overordnet beskrivelse av hendelsen: HRS
 • Røde Kors Ressursgruppe Skred i Tromsø: Lege Julia Fieler
 • Fagleder skred Røde Kors: Frode Hansen

Paneldebatt med erfaringspunkter

Hva kan redningshelikopteret og luftambulansen bidra med under skred? 

 • 330 skvadronen
 • Norsk Luftambulanse

Ny nasjonal retningslinje for behandling av hypoterme pasienter
Øyvind Thomassen, luftambulanselege, Helse Bergen

Skredet ved Haugastøl 15. mars

 • Overordnet beskrivelse av hendelsen: HRS
 • Fagleder skred: Politi Stig Sundfjord
 • Øvre Buskerud Røde Kors Skredgruppe: Terje Engerbakk
 • Statens luftambulanse Ål: Lege Ole Petter Haugen
 • Norske Redningshunder: Pål Bakken

Paneldebatt med erfaringspunkter

PLIVO og samvirke – har utviklingen av PLIVO-prosedyren overføringsverdi til resten av redningstjenesten? Hva er erfaringene så langt med prosedyren?

 • Innsatsleder helse
 • Innsatsleder brann
 • Innsatsleder politi

Oppsummering av dagen

Velkommen!

For påmelding, gå inn her: https://www.trippus.se/web/registration/registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBDrReVrX7HNDJuVSfQgl1L7p0js28KLxWpwbHVe-ZO4A3spn9Yrx13PigBK5f_9jHA68g1b&ln=no

 

  Tittel Lagt inn
Program redningskonferansen 2017 14.09.2017 14:04:11