Go to Top

Redningskonferansen 2015


Redningskonferansen & AmbulanseForum 2015 går av stabelen den 21. – 23. september i uke 39. Første dag blir det Redningskonferansen med tema: Samvirke i praksis. De to påfølgende dagene arrangeres Ambulanseforum.


Samvirke i praksis

 

Mandag 21. september går Redningskonferansen 2015 av stabelen. Årets tema er «Samvirke i praksis». De 250 første billettene er sterkt subsidierte, så her er det førstemann til mølla!

 

Tid:Mandag 21. september

Sted:Thon CongressGardermoen(Shuttlebuss 22 fra flyplassen).

Påmelding: http://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=62306&ln=no

 

Bredt samarbeid

I fjor var det over 300 deltakere fra redningsfamilien på konferansen.

- Politihøgskolen startet opp konferansen etter at Gjørv-kommisjonen konkluderte med at 22. juli 2011 var dagen nødetatene ikke fant hverandre. Vi så et behov for bedre samhandling på tvers. Redningskonferansen tar opp de samvirketemaene som er tidsaktuelle, sier politioverbetjent ved Politihøgskolen Bjørn Danielsen som var initiativtaker til konferansen i 2011.

Redningskonferansen er et samarbeid mellom mange aktører. Nytt i år er at også Justis- og beredskapsdepartementet, Helsedirektoratet og Politidirektoratet er med på arrangørsiden.

Temaer

Årets konferanse er delt inn i tre deler; en taktisk del, en operasjonell del og en strategisk del. Noen av temaene: Felles redningsspråk, framdriften på utrulling av prosedyrer for pågående livstruende vold (PLIVO), status for redningshåndboka og nye veiledere, psykososial krisehåndtering og krysskulturell kommunikasjon.

– Dette er en fin anledning til å møte folk fra andre etater, sier Bjørn.

 

Blålysfest

Det blir minglemiddag og blålysfest på kvelden. Vi gjentar suksessen fra i fjor med Follo politidistrikts bluesband.

 

Redningskonferansen sponses av Justis- og beredskapsdepartementet, Politihøgskolen, Helsedirektoratet og Sivilforsvaret/DSB.

 

-Dette er etter hvert blitt et spleiselag, og i år er de tre viktigste departementene og direktoratene innenfor krisehåndtering med på laget. Vi ønsker at PHS fortsatt skal ha et eierforhold til konferansen også i fremtiden, men at Justis- og beredskapsdepartementet – som eier redningstjenesten i Norge – kan ta over stafettpinnen med driften av konferansen videre, forteller Bjørn.

Medarrangører: Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Brannmannen, Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) og Norges brannskole.

 

Dagen etter Redningskonferansen blir det samvirketemaer på Ambulanseforums konferanse som arrangeres samme sted. Personell fra redningsfamilien ønskes velkommen!

Program: http://www.ambulanseforum.no/wp-content/uploads/2015/04/Program-Ambulanseforum-2015-v9.pdf

 

  Tittel Lagt inn
Redningskonferansen 2015 30.04.2015 15:31:18