Go to Top

Retningslinjer for søk etter savnet person


I dag lanseres retningslinjene for søk etter savnet person. En merkedag for den norske landredningstjenesten. Målet er å ha et planverk som hjelper oss til å redde noen i morgen som ikke hadde overlevd i går!

Nasjonale retningslinjer for redningstjenesten ved søk etter savnet person på land

I dag har vi tatt et sju-mils-steg i norsk redningstjeneste. En felles retningslinje for søk etter savnet person er klart til bruk. Retningslinjen er laget i en prøveutgave og sendes nå ut til aktørene i den norske redningstjenesten.

Målet med arbeidet er å redde flere raskere. For å lykkes med det må vi ha et felles begrepsapparat, en felles enighet rundt ledelse og organisering og ikke minst en forståelse av hverandres metoder.

Retningslinjen er utarbeidet av engasjerte fagfolk fra Norske Redningshunder, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Hovedredningssentralen og 330 skvadronen. Den bygger på felles beste praksis og internasjonalt anerkjent metodikk.

Førsteinnsatsfasen i fokus – sykkelhjulmodellen
Spesielt i den første fasen av en aksjon kan vi redde flere gjennom raskere iverksetting av innsats. Førsteinnsatsmodellen kan benyttes av erfarne mannskaper og fører til at man kan gå direkte i innsats etter frammøte. Med nytt nødnett er det mulig å planlegge innsatsen på tur til oppmøteplass. Målet er å få mannskaper i innsats med fornuftige søksoppdrag fortløpende.

En felles beskrivelse av de ulike søkemetodene
Både mellom organisasjonene i redningstjenesten og mellom taktisk og operasjonelt nivå er det viktig å ha en felles forståelse for de søkemetodene som benyttes og ikke minst hvilke begrensninger som ligger i hver metode. Retningslinjen beskriver de meste brukte søksformene for redningshunder, mannskapsressurser og helikopter.

Bruk av ressurser lag-på-lag gir høy deteksjonsgrad
Den savnede trenger at redningstjenesten jobber med ressurser lag-på-lag for å lykkes. Alle søk i første fase av en aksjon er grovsøk. For at aksjonen skal føre fram er det nødvendig at man bruker både hunder, mannskaper og helikopter i det område som har størst sannsynlighet for funn. Ressursene har ulike kapasitet og utfyller hverandre.

Ta dette i bruk – gi tilbakemeldinger
Selv om det har vært flere runder med høringer og omfattende arbeid med retningslinjen er det viktig at dette nå tas i bruk i felt, på øvelser og kurs. Gi tilbakemeldinger på feil og mangler og ikke minst kom med tips til forbedring. Klikk deg inn på http://www.redningsfaglig.no/innspill

Retningslinjen blir veileder
I neste trykk vil retningslinjen hete «Nasjonal Veileder» Veilederen utgis av Hovedredningssentralen.
 
 
Retningslinjene i prøveutgave finner du her:http://www.redningsfaglig.no/site/img/85/Nasjonal-veileder-for-soek-etter-savnet-person-paa-land-1-utgave-2015.pdf