Go to Top

Ruster seg for uvær


Statsministeren besøker beredskapsutstillingen under landsmøtet. Foto: Olav Saltbones/Røde Kors

Landsmøtet til Røde Kors har i helgen gitt en marsjordre til egne frivillige om å søke dialog og samarbeidsavtaler om lokalberedskap med kommune- Norge. Skrevet av: Arild Blomkvist, 05.10.2014

Uttalelsen som ble vedtatt ber samtidig myndighetene om hjelp til å sikre at flest mulig kommuner har samarbeidsavtaler og arrangerer felles øvelser med frivillige organisasjoner.

En undersøkelse fra i sommer avdekket at at kun tre av ti kommuner har varslingsrutiner og skriftlig avtale om samarbeid.

- En skriftlig og formalisert avtale er nødvendig både for å kjenne hverandres roller i en krise, og for å ha en oversikt over tilgjengelige hender og materiell ved en eventuell katastrofe. God beredskap handler om å ha gode systemer, og her må alle aktører innenfor samfunnssikkerhet sørge for at ressursene er i stand til å finne hverandre og jobbe sammen i en krise, sier president i Røde Kors, Sven Mollekleiv.

Mollekleiv utfordret statsminister Erna Solberg under åpningen av Landsmøtet.

- Vi må sørge for at hver eneste kommune har en beredskapsplan der frivillige er inkludert, og der alle kommuner forplikter seg til å trene sammen med oss slik at vi effektivt og lett kan være en ressurs i lokalsamfunnet. Er det en avtale? - Det er en avtale, svarte statsministeren.

 

Skjerpet beredskap


I sommer lanserte Røde Kors rapporten Felles beredskap - felles ansvar og overrakte denne til regjeringen. Den viser at klimaendringene vil gi store utfordringer for lokalberedskapen. Mollekleiv mener det er på tide at både myndigheter og frivillige beredskapsorganisasjoner trapper opp.

- Dette er svært alvorlig og vi må alle skjerpe oss. 22. juli, ekstremværet Dagmar og brannen i Lærdal viste oss at dersom ressursene ikke finner hverandre og jobber sammen kan det går fryktelig galt. Det er i fredstid vi har muligheten til å kjenne hverandres oppgaver og roller, og det er i fredstid vi kan trene sammen på hva som må skje når vi trykker på den store knappen. Det krever at frivillige blir kjent med det offentlige og får muligheten til å øve sammen med kommunen sin, sier Mollekleiv.

 

Synliggjøre kapasitet


Mollekleiv håper at lokallagene til Røde Kors og kommunene bruker høsten godt. - Vi må i enda større grad bli flinkere til å vise kommunene hva vi kan bidra med, og kommunene må ta frivilligheten på alvor i krisearbeidet. Håpet mitt er at det i 2015 blir formaliserte samarbeid i alle kommuner.