Go to Top

NARG utmeldt av FORF


Norske Alpine Redningsgrupper (NARG) er ikke lenger en del av FORF. FORF har mottatt utmelding fra NARG etter deres årsmøte 2014. NARG begrunner utmeldingen med at de ikke er enige i FORF sine nye vedtekter. De nye vedtektene innebærer at alle FORF organisasjonene som finnes i et politidistrikt skal samles to ganger i året til et felles møte sammen med de frivilliges representant til LRS. NARG skriver i sin begrunnelse at de ikke ønsker å bruke tid på slike møter og melder seg derfor ut av FORF. FORF-styret beklager utmeldelsen