Go to Top

Besøk av Justisministeren


Representanter fra organisasjonene sammen med ministeren

FORFs organisasjoner i Sør-Trøndelag hadde mandag besøk av Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Mandag 27. januar hadde FORFs medlemsorganisasjoner i Sør-Trøndelag besøk av Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Organisasjonene oppsummerer kvelden som god, statsråden framstod som oppriktig interresert og lyttet til innspillene fra organisajsonene. Selv om møtet bare varte i en time, følte organisasjonene at de fikk presert seg godt, lagt frem deres synspunkter på en god måte og fikk formidlet hva de ønsket at han skulle ta med seg videre.