Go to Top

Stor aktivitet for de frivillige i 2013


Årsoversikt over alle hendelser for Sør-Norge. Kilde: HRS Sør-Norge

- Økning i antall hendelser vises også for de frivillige I følge tallene fra registrerte hendelser gjennom Hovedredningssentralene bidro de frivillige redningsaktørene i fjor med på 2185 redningsaksjoner!

FORF har ni medlemsorganisasjoner og dette tallet er basert på alle aktørenes innsats til sammen. Av disse aksjonene var om lag 1300 landbaserte, herunder er søk etter savnet den største posten. Også på sjøen er de frivillig en avgjørende ressurs med 881 aksjoner.
 
De frivillige utgjør en stor innsats hver eneste dag for å redde liv rundt om i hele Norge. Trente operative mannskaper, klar til innsats i all slags vær.
I tillegg til redningsoppdragene ligger det mange flere timer innsats for den generelle beredskapen. Timer med øvelser, forbyggende arbeid, sanitetsvakter og helseoppdrag kommer i tillegg.
 
De frivilliges tilstedeværelse i lokalsamfunnet skaper lokal trygghet!