Go to Top

Oppdatert reglement trer i kraft


HUSK: Det oppdaterte sambandsreglementet i Nødnettet trer i kraft 1. desember.

Sambandsreglementene på nivå 1 og nivå 2 kan hentes herifra: http://nodnett.forf.no.