Go to Top

Revidert sambandsreglement til Nødnettet


En håndholdt Nødnetterminal

Etter flere års erfaring i bruk av nødnett og stadig flere brukere i nød- og beredskapstjenesten, er sambandsreglementet nå revidert og tilrettelagt for flere brukere.

Reglementet skal sikre klare rutiner for hvordan brukerne skal kommunisere med hverandre både i det daglige og i krisesituasjoner.
 
Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere:
 
PS: Det er ønskelig at man ikke publiserer dokumentet (på f.eks. websider, intranett, osv), men henviser til følgende link: https://www.politi.no/politidirektoratet/aktuelt/nyhetsarkiv/2013_09/Nyhet_12947.xhtml   slik at man alltid viser til siste versjon av regelverket. 
 
I tillegg pågår det nå ett arbeid med revidering av nivå 2 - for FORF organisasjonene, slik at nivå 2 stemmer overens med nivå 1, og for å justere en del andre ting.
 
Det er utarbeidet ett sett sambandsreglement som man må følge ved bruk av Nødnett. Det består i hovedsak av 3 deler/nivåer:
  • Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere (nivå 1)
  • Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner (nivå 2)
  • Organisasjonsvis nasjonalt reglement for sambandstjenesten med vedlegg for lokale prosedyrer (nivå 3)
Felles sambandsreglement nivå 2, for FORF organisasjonene finner du her.