Go to Top

De frivilliges erfaringer med bruk av det nye nødnettet


En Nødnetterminal

Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelps Sanitet, Redningsselskapet og Norske Redningshunder har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har brukt disse under større og mindre hendelser.

Det har vært totalt 142 radioterminaler til prøvebruk, hvorav 11 kjøretøy/båtmonterte radioterminaler. Hjelpeorganisasjonene finner at Nødnett vil være svært viktig for deres innsats framover, til tross for at de utlånte radioterminalene kun dekker om lag 20 % av det totale antallet som organisasjonene vurderer at de trenger for å kunne være fullverdige brukere av Nødnett.forkant av at Nødnett er tatt i bruk. Det er gjennomført opplæring for over 600 brukere.