Go to Top

FORF seminar 2012


Invitasjon og program

Lørdag 24.november
10.00: Innsjekk, registrering og utstillere i foajeen
11.00: Velkommen v/ Styreleder I FORF, Odd Kulø
11.15: Skredet i Kåfjord v/ Stian Kvalvik, NFS
12.00: Innlegg fra Hovedredningssentralen v/ Ola Vaage og Hans Vik
13.00: Lunsj og utstillere
14.00: Debatt: Bruk av uavhengig frivillige i søk etter savnet.
Innleder: Kenneth Gulbrandsøy, Ressursgruppe søk RKH.
15.15: Kommunikasjon, sporing og kartdata V/ NRRL
16.15: Pause
16.45: Debatt: Hvordan ser vi for oss utviklingen i den norske redningstjenesten i årene fremover. Innleder: Jon Halvorsen, NFS.
20.00: Felles middag og sosialt

Søndag 25.november
09.00: Redningstjeneste og søk etter savnede med økt selvmordsrisiko
v/ Erlend Aarsæter.
Kompendiet kan kjøpes under seminaret til spesialpris kr:100.
12:00: Innlegg fra Justis- og beredskapsdepartementet.
12.30: Informasjon og oppsummering V/FORF styret
13.00: Lunsj og hjemreise.

 
(Med forbehold om endringer i programmet)