Go to Top

Frivillige bistod


I forbindelse med terrorangrepet i Oslo og massakren på Utøya 22. juli bistod flere av de frivillige rednings-organisasjonene med ressurser. Både Røde Kors, Norske Redningshunder og Norsk Folkehjelp deltok i redningsarbeidet.

Da bomben eksploderte i Oslo ble Røde Kors Hjelpekorps (RKH) og Norsk Folkehjelp (NF) varslet av akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) om at helsevesenet ønsker bistand. Begge organisasjonene driver til daglig suppleringskjøring for ambulansetjenesten i Oslo og Akershus, og stilte raskt opp med alt de hadde av ambulanser, bemannet med frivillig ambulansepersonell.

I forbindelse med massakren på Utøya var i tillegg Norske Redningshunder (NRH) med i arbeidet. Et stort antall hundeekvipasjer var med for å lete etter savnede rundt Utøya. Også Røde Kors hadde mange mannskaper som deltok i dette arbeidet. Norsk Folkehjelp hadde ressurser som bistod i redningsarbeidet på landsiden i de første kaotiske timene.

Norsk Folkehjelp hadde også ansvaret for førstehjelpsberedskapen på AUF sin sommerleir. En av deres frivillige ble skutt og drept av gjerningsmannen. De syv førstehjelperene som overlevde bidro til å redde livet til flere ungdommer på øya.

Et senter for evakuerte og pårørende ble etablert på Sundvollen Hotell. Her bistod et høyt antall frivillige fra Røde Kors i det tunge arbeidet med å ta vare på de involverte og deres familier.

FORF ønsker å rette en stor takk til alle som bidro i forbindelse med de tragiske hendelsene!