Go to Top

Vellykket kurs i Stavern


Politihøskolen hadde samling for innsatslederutdanningen i uke 23 og FORF var med.

Innsatslederstudiet ved politihøgskolen arrangeres med flere samlinger. Denne uken var det fokus på redningstjeneste og samhandling med andre aktører. Sammen med blant annet ambulansetjenesten, brannvesenet og sivilforsvaret var FORF med for å trene samvirke sammen med deltagerne.

FORF deltar ved både innsatslederutdanningen og stabskursene ved politihøgskolen. - I tillegg ønsker vi å få anledning til å komme til grunnutdanningen hos politiet for å fortelle om de frivillige redningsorganisasjonene og vårt arbeid i redningstjenesten, forteller styreleder i FORF Odd Kulø.