Go to Top

Vedtatt felles sambandsreglement


Styret i Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum vedtok søndag 3. april et felles sambandsreglement for nødnett for de frivillige organisasjonene tilknyttet FORF.

Styret i Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum vedtok søndag 3. april et felles sambandsreglement for nødnett for de frivillige organisasjonene tilknyttet FORF.

Det finnes 3 nivåer for sambandsreglementet.

  • Nivå 1 er felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere (kan lastes ned fra http://www.dinkom.no/default.asp?pubid=1690 )
  • Nivå 2 er felles sambandsreglement for FORF medlemsorganisasjoner (vedlagt).
  • Nivå 3 er den enkelte medlemsorganisasjons nasjonale reglement med tilhørende vedlegg som beskriver lokale prosedyrer.
Reglementene skal følges i all opplærings- og operativ virksomhet.

Det bes om at organisasjonene setter seg inn i reglementet, og at det utarbeids organisasjonsvise reglement for hver enkelt organisasjon (der man er eller er i ferd med å bli brukere av nødnett).

Reglementet kan lastes ned her.