Go to Top

Høyere refusjonssatser fra 15. april.


Justisdepartementet har justert satsene for refusjon av søk- og redningsutgifter.

I et nytt rundskriv fra Justis- og politidepartementet blir satsene for refusjon av kostnader i forbindelse med søk- og redningsaksjoner justert. Sist justering var i 2007, og FORF jobbet da aktivt for å øke satsene og få til en regelmessig justering.

I det forrige rundskrivet var grunntakst per døgn for ulike transportmidler begrenset til 2 døgn. Etter innspill fra FORF er denne begrensningen nå fjernet.

Det nye rundskrivet kan lastes ned her .

Satsene gjøres gjeldene fra 15. april 2011, og FORF vil oppdatere og legge ut ny versjon av refusjonsskjema GP 1440 innen da.