Go to Top

Redningsseminar i Bodø


Helgen 1.-3. april arrangeres det redningsseminar på hovedredningssentralen i Bodø.

Seminaret er et samarbeid mellom Hovedredningssentralen og FORF.

Fokus for årets seminar er de frivillige organisasjonene i redningstjenesten.De viktigste temaene som vil bli tatt opp er:
- What If rapporten, status og fremdrift
- "Skredknappen" Nye tanker rundt ressursvarsling i aksjoner der responstid er avgjørende.
- Porsanger-aksjonen 3. og 4. mars.
- Sirdal-aksjonen 17. februar

I tillegg til medlemmer fra de frivillige organisasjonene i redningstjenesten vil det være med representanter fra hovedredningssentralene og fra justisdepartementet.