Go to Top

FORF med i nødnett


De frivillige rednings- organisasjonene er med som brukere av nødnett allerede i fase 0.

Direktoratet for nødkommunikasjon informerte i juni om at de frivillige redningsorganisasjonene skulle inkluderes i nytt nødnett allerede i den første driftsfasen, den såkalte fase 0. Det innebærer at et utvalg av organisasjonene tilknyttet FORF skal få utdelt terminaler i løpet av september/oktober 2010.

Det er Direktoratet for nødkommunikasjon som vil dekke kostander for investering og drift av terminalene i fase 0. Det jobbes med å finne ut hvordan dette skal finansieres når fase 0 avsluttes.

FORF har i What If rapporten omtalt frivilliges deltagelse i nytt nødnett. FORF har også levert telling på antall terminaler og vurdering av kostnader til Justisdepartementet. Styret i FORF vil også følge opp saken videre med Justisdepartementet og Direktoratet for nødkommunikasjon.