Go to Top

Sekretariat for Nasjonalt redningsfaglig råd


Justisdepartementet har utpekt FORF som sekretariat for Nasjonalt redningsfaglig råd. I brev til FORF av 26.03.2010 utpeker justisdepartementet FORF som sekretariat for Nasjonalt redningsfaglig råd. Sekretariatet skal ivareta oppfølging av rådets initiativ og gjøremål, herunder opprettelse av arbeidsgrupepr, utredninger, forslag m.m. Det er fremdeles ikke avklart hvem som skal ivareta sekretariatet hos FORF. Styret i FORF vil sette dette på dagsorden i førstkommende styremøte.