Go to Top

Møtte Hovedredningssentralen


Styret i FORF møtte fredag 7. mai Hovedredningssentralen i Sør-Norge og diskuterte blant annet nye SAR rapporter.

Styret i FORF ønsker å styrke kontakt og dialog med hovedredningssentralene og møtte i den forbindelse HRS Sør-Norge fredag 7. mai. En rekke saker ble tatt opp, blant annet vil nye SAR rapporter og deltagelse på tilsyn med lokale redningssentraler.

- Vi fikk også presentere de funnene vi gjorde i spørreundersøkelsen til alle våre LRS representanter, og drøftet våre forslag til tiltak med redningssentralen, forteller sekretariatsleder Erlend Aarsæther fra FORF.

Følgende saker ble tatt opp:

 • Nye SAR rapporter
  HRS har begynt å teste ny rapport i ett politidistrikt. Skal utvide med noen flere PD i løpet av den nærmeste tiden. Foreløpig er det kun rapportering fra nivå LRS, men det finnes mulighet i løsningen for rapportering fra flere nivåer. Implementering av dette blir vurdert etter hvert som rapporten kommer i drift.
 • Deltagelse på tilsyn
  HRS er positive til at FORF kan delta som observatører ved tilsyn med lokale redningssentraler. HRS vil komme tilbake til dette når det nærmer seg tidspunkt for aktuelle tilsyn.
 • Nasjonalt redningsfaglig råd
  HRS er forespurt om å ta ledelsen for redningsfaglig råd. FORF orienterte om at vi er tildelt sekretariatet, og videre om våre tanker i forhold til fremdrift i forhold til rådets arbeid.
 • LRS seminar
  HRS var positive til å bidra på et seminar for frivilliges representanter til LRS. Man ønsker tentativt å gjennomføre et slikt seminar i forbindelse med FORF seminaret i november.
 • LRS undersøkelsen
  FORF presenterte LRS undersøkelsen og funnene.
 • Eventuelt
  HRS kom med forslag om årlig møte. Foreslått første fredag i mai.

I forbindelse med møtet avholdt også FORF styremøte.