Go to Top

Styret

FORF ledes av et styre bestående av fem personer. Representanter til styret velges på årsmøte, og representantene velges for to år. Annet hvert år er styreleder og et styremedlem, og nesteleder og to styremedlemmer på valg.

Styret i FORF består etter årsmøte 2019 av følgende personer:

  • Erlend Aarsæther, (NFS), leder
  • Sven Bruun (RKH), nestleder
  • Bjørn Tore Olsrud (NRH), medlem
  • Stian B. Tveit (SBG), medlem
  • Dagfinn Terning (NAK), medlem

Vi bruker cookies på våres nettsider for å bedre brukeropplevelsen og til statistikkformål. Godtar du dette og vil bruke siden som før klikk her, eller les mer.