Go to Top

Styret

FORF ledes av et styre bestående av fem personer. Representanter til styret velges på årsmøte, og representantene velges for to år. Annet hvert år er styreleder og et styremedlem, og nesteleder og to styremedlemmer på valg.

Styret i FORF består av følgende personer:
 
  • Camilla Fensbekk, leder  (RKH)
  • Jim Olav Hansen, nestleder (NRH)
  • Live Kummen, medlem (NFS)
  • Joakim Forøysund, medlem (NRRL)
  • John Eivind Skogøy, medlem (NLF)