Go to Top

Beredskap

Organisasjonene i FORF har beredskap som spenner seg fra åpent hav til krevende alpin fjellredning. De frivillige ressursene i redningstjenesten finnes over hele landet.

Beredskap:

  • Bruk av hunder til søk under alle forhold
  • Mannskaper til søk og redning under alle forhold
  • Båter til søk og redning under de fleste forhold, i sjø og vann
  • Ressurser til forsterkning av samfunnets innsats ved katastrofer og større hendelser
  • Evne til å støtte aksjoner med fly
  • Evne til å støtte aksjoner med samband som gir dekning under alle forhold
  • Ressurser til alpin fjellredningstjeneste, alene eller sammen med helikopterressurser
  • Ressurser til redning i grotter
Grunnlaget for beredskapen er at vi har menneskelige ressurser, materielle ressurser, daglig aktivitet og en utdanning, som samlet skaper ressurser som er kompetente og i stand til å løse oppdragene.

Vi bruker cookies på våres nettsider for å bedre brukeropplevelsen og til statistikkformål. Godtar du dette og vil bruke siden som før klikk her, eller les mer.