nfs-bruk-av-nettbrett

Oppdatert informasjon om SARTopo!

FORF utfører risikoreduserende tiltak og overtar eierskapet og forvaltningen av SARTopo lisensene som FORF sine medlemsorganisasjoner bruker!

Viser til informasjon som ble lagt ut på FORF sin hjemmeside 15 september i forbindelse med at Politidirektoratet (POD) hadde sendt inn varsel til Datatilsynet om at SARTopo ikke tilfredsstiller europeisk personvernlovgivning.

FORF utfører risikoreduserende tiltak og overtar eierskapet og forvaltningen av SARTopo lisensene som FORF sine medlemsorganisasjoner bruker, for å holde SARTopo i operasjonell bruk inntil nytt felles aksjonsstøttesystem (FSAR) er i full drift. Datatilsynet har ikke intervenert og FORF oppdaterer regelmessig status og fremdrift til Datatilsynet.

En arbeidsgruppe bestående av brukere av SARTopo, personvernombud i Røde Kors og administrasjon i FORF, har utarbeidet en veileder som en del av de risikoreduserende tiltakene vi har meldt inn til Datatilsynet. FORF oppfordrer alle til å forholde seg til denne i tiden fremover.

I varselet som POD sendte Datatilsynet står det at det er mulig å legge inn personvern opplysninger i chatten, dette beror på en misforståelse da denne funksjonen ikke finnes i SARTopo. Det er også slik at SARTopo heller ikke inneholder en digital savnet personplakat der person sensitiv info kan legges inn.

Ta gjerne kontakt med FORF sin administrasjon ved spørsmål!

Veileder for bruk av SARTopo 071222

Tittel
Last ned