CroppedImage

Gjensidigestiftelsen gir nye 33,06 MNOK i støtte til FORFs medlemsorganisasjoner!

Gjensidigestiftelsen viser igjen at de er en sterk bidragsyter til en effektiv, godt trent og fremtidsrettet frivillig redningstjeneste!

De friske midlene som FORFs medlemsorganisasjoner nå mottar fra Gjensidigestiftelsen betyr at prosjekt Bedre Lokal Beredskap - i første omgang, forlenges til ut 2024.  

På vegne av FORFs medlemsorganisasjoner, våre dedikerte og engasjerte frivillige redningsmannskaper vil daglig leder i FORF, Bente Asphaug sende en særdeles stor takk til Gjensidigestiftelsen for nok en generøs gave! Det er veldig positivt for FORF og medlemsorganisasjonene at Gjensidigestiftelsen bidrar til vårt felles mål om å styrke den lokale frivillige redningsberedskapen i Norge. 

For gjennomføring av prosjekt Bedre Lokal Beredskap II, har Gjensidigestiftelsen og FORF blitt enige om et tredelt gjennomføringsansvar. En konsekvens er blant annet at en stor del av prosjektmidlene formidles via organisasjonenes sentrale ledd på en måte som er med på å sikre en god og fornuftig bruk av ressursene, og at innsatsen treffer de regionene og de fagområdene der tiltakene gir mest effekt. Den sentrale styringen av felles prosjekter vil også medføre at de sentrale organisasjonsleddene samarbeider tettere. De regionale prosjektene gjør at de lokale ressursene finner hverandre, særlig i forbindelse med fagutvikling og øvelser. I sum fører dette til et styrket samvirke mellom de respektive frivillige redningsorganisasjonene.

Fra nå og frem til medio juni vil FORFs administrasjon, i nært samarbeid med styret i FORF og medlemsorganisasjonene, detaljere budsjetter og gjennomføringsplaner for de nye prosjektene. Disse regner vi med at kan starte opp tidlig høsten 2023.

Igjen - tusen takk for støtten til alle tillitsvalgte og styret i Gjensidigestiftelsen!

En riktig god og glad påske ønskes hver og en av dere!