1nrrl-og-nsf-med-nodnett-terminaler

2000 nye nødnett terminaler til den frivillige redningstjenesten

Trepartssamarbeidet mellom Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF), Gjensidigestiftelsen og Justis- og beredskapsdepartementet har nå resultert i at 2000 nye nødnett terminaler kan sendes ut til medlemsorganisasjonene i tide til å rekke påske beredskapen i 2023!

Midlene som FORF har fått til gjennomføring av prosjekt Bedre Lokal Beredskap fra Gjensidigestiftelsen, har allerede resultert i viktige milepeler for den nasjonale frivillige redningstjenesten. En av de viktigste er et trepartssamarbeidet mellom Gjensidigestiftelsen, FORF og myndighetene. Gjensidigstiftelsen og FORF øremerket 10 MNOK som medlemsorganisasjonene i FORF kunne bruke til innkjøp av nødnett terminaler, gitt at myndighetene ville dekk drifts- og abonnements kostnadene. Det offentlige har gitt en lovnad om dette og terminalene er kjøpt inn og vil forhåpentlig være programmert og sendt ut til medlemsorganisasjnene før påsken!