Fagutvikling

Nasjonalt Redningsfaglig Råd ønsker faglig utvikling. Det er ønskelig at aktører som har erfaringer og eventuelle forslag til forbedringer spiller disse inn.

Retningslinjer for redningstjeneste i snøskred:

Retningslinjene for snøskred revideres årlig av Norges Røde Kors.
Last ned retningslinjene som PDF
 

Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land

Veilederen ble trykket i prøveutgave november 2014 og etter revisjon som første utgave i 2015.
 
Dersom du har erfaringer eller innspill knyttet til denne ønsker vi din tilbakemelding.
Send oss ditt innspill ved å benytte skjemaet under.
Felt merket med * må fylles ut.

 

Meld inn innspill

Organisasjon: *
 
Navn: *
 
Stilling:
 
E-postadresse: *
 
Gjelder: *
 
Kommentar: *