Go to Top

Røde Kors Hjelpekorps

Over hele landet, hver dag, hele året
Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren i redningstjenesten i Norge. Hjelpekorpsene bistår politiet i alt fra søk etter bortkomne mennesker, til store ulykker og naturkatastrofer, og deltar årlig i ca. 1 000 ulike aksjoner med tilsammen over 50 000 frivillige timer.
 
Forbyggende arbeid
Beredskap handler ikke bare om redning, like viktig er det å forebygge og forhindre ulykker. Overalt hvor mennesker samles er Røde Kors Hjelpekorps tilstede med sanitets- og beredskapsvakter. Du treffer oss på badestrender, idrettsstevner, konserter og andre store arrangementer. Hjelpekorpset arbeider også i lokalmiljøet for å spre kunnskap om sikker ferdsel i naturen, fjellvett, sjøvett og førstehjelp.
 
Målsetting: Best på søk og redning fra fjord til fjell
Røde Kors Hjelpekorps har nesten 5000 operative mannskaper over hele landet koblet til vårt varslingssystem. Hjelpekorpsene er utstyrt til å bistå redningsoppdrag under vanskelige forhold, og trener sine mannskap til aksjoner i vinterfjellet, på barmark, i elver og stryk og i strandsonen. Som medlem kan du utdanne deg innen førstehjelp, samband, orientering, skredredning, ettersøkning og aksjonsledelse. Alle som skal delta i aksjoner må oppfylle minstekrav til fysisk kapasitet og gjennomføre Hjelpekorpsprøven hvert 3. år
 

  Tittel Lagt inn
FORF ressursark Røde Kors Hjelpekorps 2017 18.06.2017 16:41:21