Go to Top

Deltok på ministermøte


I forbindelse med nordisk ministermøte tirsdag 15. desember inviterte justisminister Knut Storberget FORF til å vise frem frivillige ressurser i den norske redningstjenesten.

Ministere med ansvar for samfunnsikkerhet i de nordiske landene var tirsdag 15. desember samlet i Oslo. Norges justisminister Knut Storberget ønsket i den sammenheng å vise frem de frivillige i den norske redningstjenesten.

Justisministeren presenterte selv samarbeidet med FORF for sine nordiske kollegaer, før styremedlem i FORF, Jon Halvorsen, ga en kort innføring i norsk redningstjeneste og hvilke sterke sider denne organiseringen har. Ministrene fikk også en kort innføring i hvilke utfordringer de frivillige organisasjonene står overfor, og fikk deretter møte representanter fra noen av organisasjonene.

Både Røde Kors Hjelpekorps, Norske Redningshunder, Redningsselskapets Sjøredningskorps og Norsk Folkehjelp Sanitet var på plass. Interesserte minstere stilte spørsmål og fikk med seg FORF brosjyren.