Go to Top

Odd Kulø går av som styreleder i FORF!


Odd Kulø, styreleder FORF

Kulø har vært styreleder i organisasjonen siden 2006 og var med allerede da FORF ble etablert i 1994, da som en av initiativtakerne.

Som styreleder i FORF har Kulø i hele sin periode hatt et stort engasjement for rammevilkårene til frivillige ressurser i redningstjenesten. Han har spesielt vært opptatt av å sikre godt samarbeid og har i hele perioden vært en pådriver for erfaringsutveksling og fagutvikling.

Kulø har gjennom sitt engasjement, ikke bare vært med på å utdanne hundeførere/hunder, men også bidratt til videreutvikling av vinterutdanning, førstehjelp, utgraving av skredtatte og redningsutdanningen totalt. Kulø har reist både innland og utland for å representere frivilligheten og deres rolle i redningstjeneste. Han har en stor del av æren for at NRH har det kvalitetsmerke de har i dag.

Som styreleder i FORF har Kulø i hele sin periode hatt et stort engasjement for rammevilkårene til frivillige ressurser i redningstjenesten. Han har spesielt vært opptatt av å sikre godt samarbeid og har i hele perioden vært en pådriver for erfaringsutveksling og fagutvikling.

I sitt yrkesliv som lensmann har han også en profesjonell rolle i redningstjenesten. Han har i sitt virke i FORF vært opptatt av godt samspill med offentlige ressurser i redningstjenesten slik som politiet, hovedredningssentralen og helsetjenesten.

I forbindelse med Årsmøte i FORF ble det avholdt en markering for Kulø. Her deltok representanter fra begge Hovedredningssentralene, Justis og - beredskapsdepartementet, Helsedirektoratet, i tillegg til gode kollegaer fra medlemsorganisajonene.

Vi takker Odd Kulø for en fremdragende innsats gjennom mange år!