Go to Top

Gjennomfører questback undersøkelse


Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum gjennomfører i disse dager en questback undersøkelse blant de frivilliges representant til lokal redningssentral (LRS).

Ordningen med en representant til lokal redningssentral har eksistert i omkring seks år. Styret i FORF ønsket derfor å gjennomføre en evaluering av ordningen, og se hvorvidt det fantes muligheter for å styrke og optimalisere den. Man besluttet derfor å gjennomføre en spørreundersøkelse blant representantene.

Undersøkelsen avsluttet i starten av desember og det vil utarbeides en rapport som presenterer funn og eventuelle tiltak man anser som hensiktsmessig for å møte de utfordringer undersøkelsen kartlegger.

Foreløpige resultater fra undersøkelsen vil presenteres under FORF seminaret 13.-14. november.